បរិយាកាសតេតនៅផ្សារផ្កាប្រកបដោយភាពអ៊ូអរ

នៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀគឺដល់តេតង្វៀងដាង។ ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ រិយាកាសតេត មានភាពអ៊ូអរនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុងត្រាវិញ។ អាកាសធាតុត្រជាក់បានទាក់ទាញប្រជាជនជាច្រើនចុះទៅផ្សារផ្កានិទារដូវដើម្បីទស្សនា ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ និងទិញទំនិញ។

anh tin bai

បរិយាកាសអ៊ូអរនៅផ្សារផ្កាលម្អលើវិថី ង្វៀងថាយហ៊ុក - ទ្រឹងណឺវឿង

 

anh tin bai

មាប្រជាជនជាច្រើនរូបកំពុងតែគយគន់ជ្រើសរើសដើមអង្គាសិលឲ្យសមស្របជាមួយគ្រួសារយើង

anh tin bai

ដើមអង្គាសិលជាច្រើនបានដាក់លក់នៅតាមដងផ្លូវ ទ្រឹងណីវឿង ង្វៀងថាយហ៊ុក តូធីហ្វិញ

anh tin bai

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្កា រុក្ខជាតិលំទៅដល់ផ្ទះ

anh tin bai

អ្នកលក់ឆ្លៀតកាសទំនេរកាត់លះមែកអង្គាសិល

anh tin bai

ផ្សារផ្កានិទាដូវទាក់ទាញបានមិត្តយុវ័យជាច្រើនមកថតរូប

ដើម្បីរក្សាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅពេលនិទារដូវមកដល់

anh tin bai

នៅផ្សារផ្កាវិថីផាមថាយបឿង បរិយាកាសតេតក៏មាភាពអ៊ូអរ

នៅទីនេះភាគច្រើនគឺតាំងលក់ផ្កាបញ្ចុះមាស ផ្កាស្បៃរឿង ផ្កាឈូករ័ត្ន

anh tin bai

អ្នកជំនួញ កំពុងមមាញឹកដឹកជញ្ជូនផ្កាសម្រាប់លក់

anh tin bai

បណ្តាផើងផ្កាស្បៃរឿងបានជ្រើសទិញ

anh tin bai

ផ្សាផ្កាពេលយប់ក៏មានភាពអ៊ូអរយ៉ាងខ្លាំង មានអតិថិជនជាច្រើនមកទស្សនា ទិញវ៉ាន់

anh tin bai

នៅភូមិផ្កាឡុងឌឹក (ឃុំឡុងឌឹក ទីក្រុងត្រាវិញ) ផើងផ្កាត្រៀមនឹងដឹកជញ្ជូនទៅទីផ្សារលក់

anh tin bai

កសិករដាំផ្កាកំពុងតែថែទាំផ្កា

anh tin bai

បាញ់ទឹកឲ្យចម្ការផ្កា

Phương An

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1291745