បិទសម័យប្រជុំលើកទី១៥ -ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត នីតិកាលទី១០៖ អនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន២៧យ៉ាង
អស់រយៈកាល  ថ្ងៃធ្វើការដោយមាញឹក ធ្យ័ត ដោយស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យ ផ្លាស់ថ្មី និងទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា សម័យប្រជុំលើកទី១៥ - ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តត្រាវិញ នីតិកាលទី ១០ បានសម្រេចបានរាល់ខ្លឹមសារ និងកម្មវិធីតាមផែនការ និងបិទសម័យប្រជុំ។ មមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត អ្នកស្រី យឿងធីង៉ុកធើ មាជិការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត និងមមិត្ត គាងក្វឹង មាជិកបក្សខេត្ត អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត ធ្វើធិបតីនិងដឹកនាំបិទម័យប្រជុំ។
anh tin bai

ទិដ្ឋភាពនៅពេលបិទវគ្គប្រជុំ។

អញ្ជើញចូលរួមបិទម័យប្រជុំមានសមមិត្ត ឡឹមមិញដាំង នុលេខាបក្សខេត្ត មិត្ត ឡេវ៉ាំងហាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត មមិត្ត ង្វៀងវ៉ាំងទ្រៀក មាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្តត្រាវិញ បណ្តាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័នខេត្ត ក្រុមប្រតិភូតំណាងរដ្ឋភាព នីតិកាលទី ១៥ អង្គភាពខេត្តត្រាវិញ។ល។

តំណាងគ្រប់រូបចូលរួមសម័យប្រជុំបានស្តាប់របាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត និងបណ្តាផ្នែកជំនាញការ ស្តីពីស្ថានភាពនុវត្តការងារពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម ការចំណូល និងចំណាយថវិការដ្ឋ ដោះស្រាយការផ្តឹងផ្តល់ ថ្កោលទោស ទប់ស្កាត់ និប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អវិជ្ជមាន ទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋជន និងអំពើបំពានច្បាប់។ល។ ឆ្លងតាមរយៈនោះ វាយតម្លៃយ៉ាងស៊ីជម្រៅនូវលទ្ធផលសំខាន់ ដើម្បីបន្តពង្រីកផ្នែកសម្រេចបាន ចង្អុលបង្ហាញពីដែនកំណត់ ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាជម្នះ ដកបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត

anh tin bai

តំណាងអនុម័តសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចនៅសម័យប្រជុំ។

នៅក្នុងសម័យប្រជុំនេះដែរ ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនដើម្បីពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ឆ្លងសេចក្តីសម្រេចចិត្តទេសបទចំនួន ២៥ និងសេចក្តីសម្រេចចំនួន ស្តីពីការមជ្ឈប់ពីតំណែង បោះឆ្នោតបំពេញបន្ថែមមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តត្រាវិញអាណត្តិ ២០២១ - ២០២៦។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អនុវត្តជោគជ័យនូវការចោទសួរនិងឆ្លើយសំណួរចោទសួរនៅកិច្ចប្រជុំ

anh tin bai

មមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តថ្លែងយោបល់សន្និដ្ឋានបិទអង្គប្រជុំ។

ថ្លែងយោបល់បិទអង្គប្រជុំ មមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត បានកំណត់ត្រានិងវាយតម្លៃខ្ពស់នូវលទ្ធផលក្នុងការអនុវត្តផែនការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមខែដើមឆ្នាំរបស់គណៈកម្មាធិការប្រជនខេត្ត ជាពិសេស កំណើន GRDP ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងកើនឡើង ១០,២៧% នាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់វាលទំនាបទន្លេគឺវឡុងនិងឈរចំណាត់ថ្នាក់ទី នៅក្នុងទូទាំងប្រទេស ផ្តោតលើការកសាង និងបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ស្រុកផ្កូវសម្រេចសម្បទាជនបទថ្មី ស្រុកកូវកែ និងទីវកឹងសម្រេចលក្ខឋានជនបទថ្មីលើម្ពស់ ជាសារវន្តសម្រេចបាន / លក្ខឋានសម្រាប់ខេត្តជនបទថ្មី។ល។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តស្នើដល់តំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងដោយជិតស្និទ្ធ ស្តាប់ និងឆ្លុះបញ្ចាំងតិយោបល់ និងគោលបំណងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោត តាមដានយ៉ាងកម្មការដោះស្រាយរាល់មតិយោបល់របស់ម្ចាស់ឆ្នោត បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះ យើងត្រូវម្ចាស់ការជួបចំណេះសំណាលនិងបាយការណ៍ពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជូនម្ចាស់ឆ្នោតតាមបទប្បញ្ញត្តិ និងត្រូវរួសរាន់បូកសរុបនូវបណ្តាឯកសារឆ្លើយតបទៅនឹងមតិ សំណើររបស់ម្ចាស់ឆ្នោត បញ្ជូនដល់មូលដ្ឋានឲ្យបានឆាប់រហ័ស ដើម្បីផ្តល់ជូនព័ត៌មានដល់ម្ចាស់ឆ្នោតក្តាប់បានទាន់ពេល

ចំពោះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងបណ្តាស្ថាប័ន អង្គភាពមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ បណ្តាស្ថាប័នសាព័ត៌មាន និងមូលដ្ឋានត្រូវតែរួសរាន់ផ្សព្វផ្សាយនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលបានអនុម័តឲ្យបានទាន់ពេល អនុវត្តត្រឹមត្រូវ មានប្រសិទ្ធភាព ឆាប់បញ្ជូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តចូលមកក្នុងជីភាព។

អចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្តក៏ស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត និងបណ្តាមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត ជានិច្ចកាលជ្រោងខ្ពស់នូវការទទួលខុសត្រូវ ខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់តាំងឲ្យសម្រេបានដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដល់បណ្តាភារកិច្ចការងារចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ ពិសេសគឺបណ្តាភាគកម្រិតដែលសម្រេចបាននៅទាប ព្រមទាំងបណ្តាខ្លឹមសារដែលបានគណៈចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត សន្និដ្ឋានចង្អុលការ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293339