ត្រាវិញខិតខំបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មជូនពលករជនបទប្រមាណ ៧.១៤០នាក់
គណៈម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទើបចេញផ្សព្វផ្សាយផែនការលេខ ៥១/ KH-UBND ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជូនពលករនៅជនជនបទឆ្នាំ ២០២៤។
anh tin bai

ពលករជនបទធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថានសិប្បកម្មទ្រីកាញ់ (ឃុំង៉ុកបៀន ស្រុកថ្កូវ)

យោងតាមនោះ គោលដៅនៃផែនការគឺផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសិកម្មដល់កម្លាំងពលកម្មនៅតាមជនបទ ដើម្បីបម្រើដល់ការពង្រីកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កសិកម្មសរីរាង្គ យន្តការស៊ីសង្វាក់គ្នា កែច្នៃ ចងសម្ព័ន្ធលិត តាមកន្សោតម្លៃ វិញ្ញាបនបត្រសុវត្ថិភាព។ វិជ្ជាជីវៈក្នុងការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋាន អាជីវកម្ម សហករណ៍ និងបណ្តាសេវាកម្មបម្រើដល់លិតកសិកម្ម និងធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្មសំដៅនុវត្តដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មឡើងវិញ និងកសាងជនបទថ្មី។ ផ្លាស់ថ្មី កែលម្អគុណភាពបណ្តុះបណ្តាល លើកកម្ពស់មុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មសម្រាប់កម្លាំងពលករនៅជនបទ។

ក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ខេត្តត្រាវិញបណ្តុះបណ្តាវិជ្ជាជីវៈសិកម្មជូនកម្លាំងកម្មករជនបទប្រមាណ៧.១៤០នាក់។ ជាក់ស្តែងនោះគឺបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសិកម្មកម្រិតបឋមសិក្សាវិជ្ជាជីវៈ និងបណ្តុះបណ្តាលជានិច្ចកាលក្រោម៣ខែជូនពលករចំនួន៧.០០០នាក់ ធ្វើកាក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ នេសាទ និងវិជ្ជាជីវៈប្រធានសហករណ៍កសិកម្មសម្រាប់ពលករចំនួន១៤០នាក់។

ស្តីពីការតម្រង់ទិសបណ្តុះបណ្តាលបណ្តាវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីនុវត្តបណ្តាកម្មវិធីគោលដៅជាតិ កម្មវិធីអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ភូមិសិប្បកម្មវៀតណាម បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់នាយកហករណ៍កសិកម្មសម្រាប់ករណ៍កសិកម្ម ដើម្បីធានាបាននូវគោលដៅ "៨០% នាយកហករណ៍ទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបឋម" តាមសេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៤០/QD-TTg ចុះថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល។

ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្តុះបណ្តាលបណ្តាវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បម្រើដល់ការលិតបស់សិករ ពង្រីកផ្នែកផ្នត់គំនិតពីផលិតកសិកម្មទៅជាសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ពង្រីកប្រសិទ្ធភាពការលិត យកចិត្តទុកដាក់ដល់បណ្តាផ្នែកផលិតផលសំខាន់ និងផលិតផល OCOP បណ្តាផលិតផលពោពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាជនជាតិក្នុងតំបន់ ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទេសចរណ៍កសិកម្មជនបទ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈជាមួយនឹងការធ្វើផែនការតំបន់ផលិតទំនិញ បណ្តាគំរូគម្រោងការពង្រីកការផលិបង្កើតការងារធ្វើជូន ពលករជនបទ និងសាងជនបទថ្មី។

បណ្តុះបណ្តាលពលករឱ្យយល់អំពីសម្បទា និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងលិត សិកម្ម សិកម្មឆ្លាតវៃ ដំណើរការបច្ចេកទេសថ្មី បច្ចេកវិទ្យាថ្មីក្នុងការផលិត ការកែច្នៃ គ្រប់គ្រងតំបន់កសិកម្មឯកទេស និងស្វែងរកប្រភពដើម ទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរាងជារង្វង់ដែលប្រើប្រាស់កាកសំណល់លិតផលកសិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ពង្រីកការគ្រប់គ្រងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សិផលដោយប្រើកម្មវិធី blockchain ពីការលិត ការប្រមូលផល ដំណើរការកែច្នៃ អភិរក្ស ដឹកជញ្ជូន កែច្នៃ និងប្រើប្រាស់លិតផល

ទន្ទឹមនឹងនោះ បណ្តុះបណ្តាលមុខជំនាញថ្មីដូចជា៖ សេវាកសិកម្មជនបទ កែច្នៃឋម កែច្នៃ និងការអភិរក្សកសិផល និងជលផល ធ្វើអាជីវកម្មកសិកម្ម លិតកម្មកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កសិកម្មឌីជីថល យន្តការធ្វើសមកាលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រគល់ឲ្យមន្ទីរកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ធ្វើជាធិបតី ការជាមួយនឹងបណ្តាស្ថាប័ន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញ កែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមលើបញ្ជីវិជ្ជាជីវៈ កម្រិតកំណត់តម្លៃបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មដល់កម្មករនៅជនបទ។ សហការជាមួទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ដើម្បីរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍ណែនាំ គោលនយោបាយ និងបណ្តាគំរូបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធដើម្បីរៀបចំបើកទូលាយ។ ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ចុះត្រួតពិនិត្យ តាមដាន និងវាយតម្លៃការងារបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មដល់កម្លាំងពលករតាមជនបទនៅលើភូមិសាស្រ្តក្នុងខេត្ត៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340