ប្រមូលផ្តុំកម្លាំងបង្ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយអសកម្មក្នុងវិស័យដីធ្លី និងការគ្រប់គ្រង ប្រើប្រាស់បណ្តាប្រភេទមូលនិធិ

កាលព្រឹកថ្ងៃទី៤ ឧសភា សមមិត្ត ង៉ូជីកឿង សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈចង្អុលការបង្ការ ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ អសកម្មធ្វើអធិបតី អង្គប្រជុំលើកទី៨ របស់គណៈចង្អុលការខេត្ត ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផលស្ថានភាពលទ្ធផលការងារបង្ការប្រឆាំងអំពើពុកលួយ អសកម្មក្នុងត្រីមាសទី១ និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីការងារសម្រាប់ត្រីមាសទី២។

anh tin bai

ក្នុង៣ខែដើមឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមការដឹកនាំ ចង្អុលការរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត សមមិត្តលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈចង្អុលការ។ បណ្តាសមិត្តអនុប្រធានគណៈចង្អុលការ និងសមាជិកគណៈចង្អុលការរៀបចំផែនការនុវត្តការងារដែលត្រូវបានប្រគល់ទៅតាមកម្មវិធីការងារ កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យឆ្នាំ២០២៤ របស់គណៈចង្អុលការ និងប្រកាសសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ប្រធានគណៈចង្អុលការដល់ គណៈកម្មាធិការបក្ស អង្គការចាត់តាំងបក្ស ស្ថាប័ន អង្គភាពអនុវត្តគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។ ការងារផ្សព្វផ្សាយ ជ្រួតជ្រាបបណ្តាឯកសាររបស់បក្ស ច្បាប់របស់រដ្ឋ និងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ អសកម្មត្រូវបានពង្រឹង។ ការងារត្រួតពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តតាមផែនការ

anh tin bai

ការងារអធិការកិច្ចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអនុវត្ត រកឃើញ និងពិន័យយ៉ាង់ហ្មឹងម៉ាត់ចំពោះអង្គការចាត់តាំង និងបុគ្គលដែលបំពាន។ ក្នុងត្រីមាសទី១ ផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តការធិការកិច្ចបាន ២៤លើកនៅលើវិស័យដេញថ្លៃ ពិនិត្យវាយតម្លៃ ការរចនាប្លង់ក្នុងការសាងសង់សារវន្ត ការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្តុ។ ឆ្លងតាមរយៈការអធិការកិច្ចបានរកឃើញការរំលោភបំពាន ហើយបានដកហូតទឹកប្រាក់ជាង ,៥ពាន់លានដុង ប្រមូលបានជាង ,ពាន់លានដុង (សម្រេចបាន៩៥%) ស្នើតិទៀន ដាក់ទោសពិន័យបុគ្គលចំនួន ២៧នាក់។

បណ្តាស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចសហការក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យ អធិការកិច្ច ស៊ើបអង្កេត ផ្តើមនីតិវិធី កាត់ទោស និងអនុវត្តសាលក្រមលើសំណុំរឿងពុករលួយដែលបានរកឃើញលើភូមិសាស្រ្តខេត្ត ពិសេស តុលាការប្រជាជនខេត្តបានដាក់ចេញវិនិច្ឆ័យទោសរួចស្រេចសំណុំរឿងចំនួន ករណីដែលស្ថិតក្នុងគណៈចង្អុលការខេត្តត្រួតពិនិត្យ និងចង្អុលការ។

anh tin bai

ប៉ុន្តែ ការកសាងផែការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តកម្មវិធីការងារឆ្នាំ២០២៤ របស់គណៈចង្អុការចំពោះសមាជិកគណៈចង្អុលការមួយចំនួននៅយឺត។ នៅការអធិការកិច្ចមួយចំនួនរបស់ឆ្នាំ២០២៣សម្រេចបាននៅយឺតប្រៀបជាមួយផែនការ។ ស្ថានភាពសំណុំលិខិតថ្កោលទោសលាក់ឈ្មោះកើនឡើងប្រៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា។

ថ្លែងយោបល់ចង្អុលការភារកិច្ច លេខាបក្សខេត្ត ង៉ូជីកឿង សំណូមពរដល់សមាជិកគណៈចង្អុលការ គណៈកម្មាធិការបក្ស រដ្ឋអំណាចពង្រឹងកិច្ចចង្អុការ ផ្សព្វផ្សាយ ជ្រួតជ្រាប ឃោសនា ធ្វើឲ្យជាក់ស្តែងរាល់គោលការណ៍របស់បក្ស ច្បាប់របស់រដ្ឋ ជាពិសេសគឺបទប្បញ្ញត្តិលើការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអំណាច ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយអសកម្ម។ បន្តលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់តួនាទិធ្វើជាគំរូ និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកជាប្រមុខ។ ផ្សព្វផ្សាយផែនការអធិការកិច្ច ត្រួតពិនិត្យ ឃ្លាំមើល មានឱតមានភ័ន្ត ។

anh tin bai

គណៈកម្មាធិការការងារកម្មាធិការបក្សខេត្តដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តលើកកម្ពស់សុពលភាព ប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងរដ្ឋនៅលើបណ្តាវិស័យ កែតម្រូវទាន់ពេលវេលានូវការរំលោភបំពានតូចតាចមិនទុកឲ្យប្រមូលផ្តុំទៅជាការរំលោភបំពានធំៗ។ ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋ ប្តេជ្ញាដោះស្រាយហ្មឹងម៉ាត់ស្ថានភាពយាយី បណ្តាលឲ្យមានកាលំបាកក្នុងការដោះស្រាយនីតិវិធីរដ្ឋបាល។ ពិនិត្យ និងដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ា និងការបរិហារកម្មាភិបាល បក្ខជន ធានាបានទាន់ពេលវេលា យុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព។

បណ្តាស្ថាប័នស៊ើបអង្កេតការជិតស្និទ្ធ ពន្លឿនល្បើនពិនិត្យបញ្ជាក់ វិនិច្ឆ័យទោស បរិហារទោស កាត់ក្តី អនុវត្តសាលក្រម។  ស្ថាប័នអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈចង្អុលការបន្តធ្វើល្អតួនាទីការ និងសម្របសម្រួលសកម្មភាពរបស់គណៈចង្អុលការ

លេខាបក្សខេត្តសង្កត់ធ្ងន់ ទន្ទឹមនឹងវិស័យទាំង៤ ដែលកំពុងតែផ្តោតសំខាន់យ៉ាងប្តូរផ្តាច់ ដើម្បីដឹកនាំ ចង្អុលការបង្ការប្រឆាំងអំពើពុកលួយ អសកម្មនោះគឺ ព័ន្ធដារ ដេញថ្លៃ ពិនិត្យវាយតម្លៃ  រចនាបណ្តាសំណង់ គម្រោងការ ចុះបញ្ជីយានយន្ត និងការដេញថ្លៃទ្រព្យសម្បត្តិ នាពេលខាងមុខ គណៈចង្អុលការខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយ អសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលយោបាយដីធ្លី និងត្រួតពិនិត្យ អធិការរកិច្ចបណ្តាមូលនិធិនៅតាមអង្គភាព និងមូលដ្ឋាន

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340