ជ្រួតជ្រាបនិងផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១ របស់ការិយាល័យនយោបាយ ស្តីពីកសាងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់កងជួរអាជីករ

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា គណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិម សម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាកម្មវៀតណាម(VCCI) ចាត់តាំងសន្និបាតផ្សាយបន្តផ្ទាល់ រៀនសូត្រ ជ្រួតជ្រាបអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១-NQ/TW របស់ការិយាល័យយោបាយ ស្តីពីសាងនិងពង្រីកតួនាទីរបស់កងជួរអាជីករវៀតណាមក្នុងស្ថានភាពសម័យថ្មី។

anh tin bai

ទិដ្ឋភាពនៅមន្ឌលបន្តផ្ទាល់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតខេត្ត

មមិត្ត ង្វៀងទ្រុងងៀ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម មមិត្ត ឡេមិញខៃ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាល មមិត្ត ង្វៀងឌឹកហៀន នុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិម មមិត្ត ផាមតឹងកុង លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សផែនមហាជន ប្រធាន សម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម។VCCI រួមធ្វើអធិបតីសន្និបាត។

អញ្ជើញចូលរួមនៅបណ្ឌលបន្តផ្ទាល់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតខេត្តត្រាវិញមាន សមមិត្ត គឹមង៉ុកថាយ អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍បក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត សមមិត្ត ឡឹមមិញដាំង អនុលេខាបក្សខេត្ត បណ្តាសមមិត្តជាមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការបក្ខភាគខេត្ត ថ្នាក់ដឹកនាំបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័ន អង្គការនយោបាយ-សង្គម បណ្តាផ្នែកនៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត តំណាងមាគមអាជីវកម្មខេត្ត និងបណ្តាអាជីវកម្ម ក្រៅពីនោះខេត្តនៅចាត់តាំងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង និងបក្ខភាគផែនបណ្តាស្ថាប័ន និងអាជីវកម្មខេត្ត។

នៅសន្និបាត មមិត្ត ង្វៀងឌឹកហៀន អនុប្រធានគណៈសេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈិមបានបាយការណ៍នូវខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១-NQ/TW

យោងទៅតាមនោះ សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១-NQ/TW ដាក់ចេញគោលដៅរួមគឺពង្រីកកងកម្លាំងអាជីវករធំរឹងមាំពីបរិមាណ គុណភាព រចនាសម្ព័ន្ធសមស្រប មានចក្ខុវិស័យ បញ្ញាឆ្លាតវៃ ក្រមសីលធម៌ ស្មារតីធ្វើអាជីវកម្ម ធ្វើមានដោយស្រមស្របច្បាប់ ស្វាហាប់ ច្នៃប្រឌិត និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជឿនលឿន គោរពច្បាប់ មានសីលធម៌ និងមានវប្បធម៌ធ្វើអាជីវកម្មពោពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណជាតិ មានទំនួលខុសត្រូវសង្គម សិការការពារបរិស្ថាន រួមចំណែកសក្តិសមក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។

សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេច៤១- NQ/TW បានដាក់ចេញក្រុមភាកិច្ច ដំណោះស្រាយសំខាន់ចំនួន នោះគឺ

(លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំហរ និងតួនាទីរបស់កងកម្លាំងអាជីវករក្នុងការនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេស។ () សុក្រិត្យគោលនយោបាយ និងច្បាប់ បង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគ ធ្វើអាជីវកម្មប្រកបដោយអំណោយផល សុវត្ថិភាព សមភាពសម្រាប់អាជីវករ និងអាជីវកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងរួមចំណែក។ () បង្កើតកងកម្លាំងអាជីវកររឹងមាំ ស្របទៅនឹងគោលដៅ ភារកិច្ចក្នុងការភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសក្នុងយុគសម័យថ្មី។ () កសាងក្រមសីលធម៌ និងវប្បធម៌ធ្វើអាជីវកម្ម ពង្រីកស្មារតីជាតិ ជម្រុញឲ្យមានបំណងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសរីកចម្រើន និងមានសុភមង្គល។ () ពង្រឹងសាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងវាងពាណិជ្ជករ ជាមួយកម្មករ កសិករ និងបញ្ញវន្ត ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស។ ()លើកកម្ពស់តួនាទីរបស់សហព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្មវៀតណាម និងបណ្តាអង្គការតំណាងឲ្យកងកម្លាំងអាជីវករ និងអាជីវកម្ម។ () ពង្រឹងការដឹនាំរបស់បក្ស ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋ ក្នុងការកសាង និងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់កងកម្លាំងអាជីវករ។

 

anh tin bai

តំណាងចូលរួមសន្និបាតនៅមណ្ឌលបន្តផ្ទាល់ខេត្តត្រាវិញ

នៅសន្និបាត តំណាងគ្រប់រូបនៅទាំងបានស្តាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការ និងវិនិយោគ យ្វីដុង របាយការណ៍អំពីកម្មវិធី សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១-NQ/TW សមមិត្ត ផាមតឹងកុង លេខាបក្ខសម្ព័ន្ធ ប្រធាន VCCI របាយការណ៍ពីកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពរបស់ VCCI នុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១-NQ/TW

ថ្លែងយោបល់នៅសន្និបាត ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិម ង្វៀងទ្រុងងៀ ស្នើដល់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក បណ្តាមូលដ្ឋានត្រូវបន្តការចាត់តាំងជ្រួតជ្រាប ផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៤១-NQ/TW ដល់ទូទាំងកម្មាភិបាល បក្ខជននិងប្រជាជន។ ជាពិសេស ផ្សព្វផ្សាយដល់កងជួរអាជីករ ឲ្យមានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ពេញលេញអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួន សកកម្មចូលរួមនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ ការទូតសេដ្ឋកិច្ច ការទូតរវាងប្រជាជន។ល។

ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តល្អបណ្តាភាកិច្ច ដំណោះស្រាយសំខាន់ ដែលសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 41-NQ/TW បានដាក់ចេញ។ យកចិត្តទុកដាក់សុក្រិត្យគោលនយោបាយ ច្បាប់ បង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគងាយស្រួល ស្អាតស្អំសម្រាប់អាជីកម្មអភិវឌ្ឍន៍៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
  • Tất cả: 1293340